“Can Maikel” – Centre d’atenció Sociolaboral

16/01/2023 | Discapacitat intel·lectual, Fundació Astres, Inclusió social, Tercer Sector

(CAT) La Fundació Astres amb la voluntat de donar resposta a les necessitats de les persones en risc d’exclusió per discapacitat en la zona del Gironès, planteja la creació del projecte Can Maikel: això és, la construcció d’un centre d’atenció sociolaboral per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Aquests últims anys, s’ha anat desenvolupant les diferents fases del projecte fins a poder finalitzar-lo l’any 2022, amb la creació d’aquest centre hem pogut oferir serveis destinats a l’acompanyament i suport a persones amb discapacitat intel·lectual amb la finalitat que tinguin una millor qualitat de vida a la localitat de Salt.

Aquest projecte s’ha pogut finalitzar gràcies al cofinançament atorgat per la Fundación ONCE i altres organitzacions que ajuden a oferir una millor qualitat de vida a les persones amb discapacitat intel·lectual.

(CAST) La Fundación Astres con la voluntad de dar respuesta a las necesidades de las personas en riesgo de exclusión por discapacidad en la zona del Gironès, planteo la creación del proyecto Can Maikel: esto es, la construcción de un centro de atención sociolaboral para personas con discapacidad intelectual.

Estos últimos años, se ha ido desarrollando las diferentes fases del proyecto hasta poder finalizarlo al año 2022, con la creación de este centro hemos podido ofrecer servicios destinados al acompañamiento y soporte a personas con discapacidad intelectual con la finalidad de que tengan una mejor calidad de vida a la localidad de Salt.

Este proyecto se ha podido finalizar gracias al cofinanciamiento otorgado por la Fundación ONCE y otras organizaciones que ayudan a ofrecer una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad intelectual.