Jornada de Tots els SSAPLL a la Casa de Cultura de Girona

05/06/2024 | Fundació Astres

El passat divendres 31 de maig, es va celebrar una jornada de totes les SSAPLL (SAVI’S) a la Casa de Cultura de Girona. Aquesta jornada va ser organitzada per Dincat, Astres i MAP, i va comptar amb la participació de professionals del sector.

Durant l’esdeveniment, es van dur a terme diverses activitats i dinàmiques enfocades a la cura de les professionals del sector, així com a la posada en comú d’experiències i bones pràctiques. A més, es van impartir ponències que van abordar temes rellevants per al desenvolupament professional i personal dels assistents.

L’objectiu principal d’aquesta jornada era fomentar la col·laboració i el suport mutu entre les professionals, així com proporcionar espais per a la reflexió i el creixement professional. Les dinàmiques i les ponències van oferir una oportunitat única per compartir coneixements i reforçar la cohesió entre els diferents equips de treball.

En resum, aquesta jornada va ser un èxit gràcies a la participació activa de totes les persones implicades i a l’organització de Dincat, Astres i MAP. Aquests esdeveniments són fonamentals per a la millora contínua del sector i per assegurar que les professionals comptin amb les eines necessàries per oferir el millor servei possible.