Formació ocupacional

Secció brigades: Es tracta d’un servei destinat a administracions locals, així com a empreses i d’altres ens, amb tasques interdisciplinàries i adaptades al territori. Poden realitzar aquelles tasques que els nostres clients encarreguin, des de jardineria i paleteria fins pintura i fusteria.Les nostres brigades s’especialitzen en:

  • Manteniment d’espais urbans, places, carrers i altres indrets afectats.
    Brigades medioambientals: Brigades que realitzen tasques de poda, reg, replantar, estassada, eliminació cobertura vegetal, i d’altres. Un dels nostres clients és l’empresa Integració i serveis Gabimar S.L.
  • Brigades jardineria: Són brigades composades per un oficial i 1 o 2 treballadors amb discapacitat, fent tasques de sega, poda, reg, retallar bores, escocells, replantar, i d’altres. Treballem, per exemple, per l’Ajuntament de Caldes de Malavella, Oxalis o l’IES de Vilablareix.
  • Social Clean: Aquest servei de budageria s’ha consolidat a Deltebre, ampliant la xarxa de clients a l’alberg de la generalitat, hotels, cases rurals i habitatges turístics de la zona.
  • N’hi ha més?