Serveis de l’entitat

La Fundació Astres desenvolupa projectes, programes i serveis per a l’atenció integral de persones amb discapacitat intel·lectual per a la millora de la seva autonomia i ho fa a través de quatre línies de serveis:

Acció Residencial

Residències i Llars Residència

Vida Independent

SAVI i habitatges per a la inclusió

Atenció Diürna

Centres ocupacionals.

Famílies

Atenció psicològica i grups de suport

Acció Residencial

365 dies a l’any donant suport a persones que ho necessiten

Places

Persones ateses

Serveis

Residència:

Servei d’acolliment residencial especialitzat per persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que pel trastorn de conducta que pateixen, requereixen de suport extens.

Ofereix atenció 24h i activitats diürnes d’ajustament personal, social i ocupació terapèutica.

  • Residència Can Font (Llorà)
  • Residència La Duna (Deltebre)

Llar Residència:

Equipaments d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent, adreçats a persones amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% que necessiten la provisió d’un servei substitutori de la llar pel fet de ser impossible o desaconsellable viure a la pròpia llar.

A les llars residència s’ofereixen serveis d’atenció global orientats al manteniment i la millora de l’autonomia de les persones assistides.

  • Llar de Residència St Ponç (Girona)
  • Llar de Residència Montsant ( Falset)
  • Llar de Residència Santa Coloma (Santa Coloma de Farners)

Vida independent

Ajudem a la seva autonomia personal

Persones ateses

Serveis

Habitatges per a la inclusió:

Serveis adreçats a aquelles persones amb discapacitat intel·lectual per a les que viure soles no és viable, però que viure en una Llar Residència limitaria la seva autonomia i les possibilitats de desenvolupar-se.

Aquest servei té com objectiu prestar el suport personal necessari per a promoure la integració social de la persona i contribuir, així, al seu desenvolupament en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia i afavorint la vida independent.

Tenim serveis ubicats a Girona, Barcelona i Terres de l’Ebre.

Suport i Acompanyament a la Vida Independent (SAVI):

Servei adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual o derivada de malaltia mental que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma. Aquestes seran ateses en el seu domicili o entorn habitual i es facilitarà suport professional en aspectes com la planificació i gestió de la llar, assumptes financers, salut o la utilització de recursos comunitaris, per millorar l’autogestió i la vida independent.

El servei persegueix contribuir a preservar el dret de la persona amb discapacitat a viure de forma independent i a ser inclosa en la comunitat, mitjançant la provisió adequada de recursos per la persona.
Aquest servei va dirigit a persones majors d’edat i amb un grau de discapacitat del 33% o més.

Tenim serveis ubicats a Girona, Barcelona i Terres de l’Ebre.

Aquesta iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

 

Atenció Diürna

Potenciem les millors qualitats de les persones durant el seu dia a dia

Places

Persones ateses

Serveis

Centre Ocupacional (CO):

Establiment en l’àmbit de serveis socials destinat a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral, que no tenen un nivell d’hàbits i habilitats suficient per accedir a un contracte de treball.

El centre ocupacional té dues àrees d’activitat:

  1. El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) porta a terme la seva intervenció en les àrees d’ajustament personal i social i d’ocupació terapèutica. S’adreça a aquelles persones que tenen unes necessitats d’atenció individual que els impedeixen incorporar-se a l’empresa ordinària o a un Centre Especial de Treball.
  2. El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) està orientat al manteniment i a la potenciació de les capacitats laborals segons les possibilitats de la persona, amb l’objectiu d’adaptar-se a un entorn de treball el més normalitzat possible, i com a resultat, aconseguir un contracte laboral.

Tenim serveis ubicats a Girona i Santa Coloma de Farners.

Atenció Famílies

Atenció psicològica

Oferim atenció i assessorament psicològic i sòcioeducatiu a familiars de persones amb discapacitat intel·lectual des d’un abordatge sistèmic.

Grups de suport entre famílies

Un espai d’informació, formació, reflexió i intercanvi dirigit a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, intel.ligència límit i/o malaltia mental.