Serveis de l’entitat

La Fundació Astres desenvolupa projectes, programes i serveis per a l’atenció integral de persones amb discapacitat intel·lectual per a la millora de la seva autonomia i ho fa a través de quatre línies de serveis:

Acció Residencial

Residències i Llars Residència

Vida Independent

SAVI i habitatges per a la inclusió

Atenció Diürna

Centres ocupacionals.

Famílies

Atenció psicològica i grups de suport

Acció Residencial

Residència:

Servei d’acolliment residencial especialitzat per persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que pel trastorn de conducta que pateixen, requereixen de suport extens.

Ofereix atenció 24h i activitats diürnes d’ajustament personal, social i ocupació terapèutica.

Residència Can Font

Servei ubicat a Llorà (Girona).

Residència La Duna

Servei ubicat a Deltebre.

Llar Residència:

Equipaments d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent, adreçats a persones amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% que necessiten la provisió d’un servei substitutori de la llar pel fet de ser impossible o desaconsellable viure a la pròpia llar.

A les llars residència s’ofereixen serveis d’atenció global orientats al manteniment i la millora de l’autonomia de les persones assistides.

Llar Residència St Ponç

Servei ubicat a Girona.

Llar Residència Montsant

Servei ubicat a Falset.

Llar Residència Santa Coloma

Servei ubicat a Sta. Coloma de Farners.

Vida independent

Habitatges per a la inclusió:

Serveis adreçats a aquelles persones amb discapacitat intel·lectual per a les que viure soles no és viable, però que viure en una Llar Residència limitaria la seva autonomia i les possibilitats de desenvolupar-se.

Aquest servei té com objectiu prestar el suport personal necessari per a promoure la integració social de la persona i contribuir, així, al seu desenvolupament en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia i afavorint la vida independent.

Girona

Serveis ubicats Girona.

Barcelona

Serveis ubicats a Barcelona.

Terres de l'Ebre

Serveis ubicats a Tortosa.

Suport i Acompanyament a la Vida Independent (SAVI):

Servei adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual o derivada de malaltia mental que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma. Aquestes seran ateses en el seu domicili o entorn habitual i es facilitarà suport professional en aspectes com la planificació i gestió de la llar, assumptes financers, salut o la utilització de recursos comunitaris, per millorar l’autogestió i la vida independent.

El servei persegueix contribuir a preservar el dret de la persona amb discapacitat a viure de forma independent i a ser inclosa en la comunitat, mitjançant la provisió adequada de recursos per la persona.
Aquest servei va dirigit a persones majors d’edat i amb un grau de discapacitat del 33% o més.

Barcelona

Serveis desenvolupats a Barcelona.

Girona

Serveis desenvolupats a Girona.

Terres de l'Ebre

Serveis desenvolupats a Terres de l’Ebre.

Atenció Diürna

Centre Ocupacional (CO):

Establiment en l’àmbit de serveis socials destinat a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral, que no tenen un nivell d’hàbits i habilitats suficient per accedir a un contracte de treball.

El centre ocupacional té dues àrees d’activitat:

  1. El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) porta a terme la seva intervenció en les àrees d’ajustament personal i social i d’ocupació terapèutica. S’adreça a aquelles persones que tenen unes necessitats d’atenció individual que els impedeixen incorporar-se a l’empresa ordinària o a un Centre Especial de Treball.
  2. El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) està orientat al manteniment i a la potenciació de les capacitats laborals segons les possibilitats de la persona, amb l’objectiu d’adaptar-se a un entorn de treball el més normalitzat possible, i com a resultat, aconseguir un contracte laboral.

 

Girona

Descripció

Santa Coloma de Farners

Descripció

Atenció Famílies

Atenció psicològica

Oferim atenció i assessorament psicològic i sòcioeducatiu a familiars de persones amb discapacitat intel·lectual des d’un abordatge sistèmic.

Grups de suport entre famílies

Un espai d’informació, formació, reflexió i intercanvi dirigit a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, intel.ligència límit i/o malaltia mental.

Aquesta web utiliza cookies pròpies per funcionar correctament. Cal acceptar el seu ús i el processament de dades per aquest propòsit.    Més informació
Privacidad