Medi Ambient

Plataforma Educativa es troba compromesa amb el medi ambient com la màxima expressió del respecte a les nostres futures generacions, per això la preservació del medi ambient és un principi bàsic de tota actuació de les persones afectades pel present codi, conforme a les polítiques i sistemes de gestió mediambiental.

Treballem proactivament la reducció de l’impacte mediambiental

Potenciem els beneficis  de reduir, reciclar i reutilitzar els recursos, minimitzant el consum material i d’energia, i incorporant el concepte de repensar en tot allò que fem i que pot afectar negativament al medi ambient.

Conscienciem i formem a les persones treballadores mitjançant programes de formació i sensibilització

Facilitem la capacitació necessària per al correcte desenvolupament de les seves activitats, fomentant la seva participació en l’acompliment dels objectius, i el seu creixement com a persones.

Procurem un entorn saludable i segur que promogui la qualitat de vida de les persones

Protegim la salut física i psicològica de les persones, i facilitem la conciliació de la vida personal i laboral de les persones treballadores.

Utilitzem materials respectuosos amb el medi ambient

Amb criteris de minimització d’embalatges, priorització de productes eco etiquetats, productes elaborats amb materials reciclables o biodegradables, de llarga durada o recarregables.

Sol·licitem als nostres partners, en especial a la proveïdoria, que actuïn aplicant aquests mateixos criteris.

Garantim que es tenen en compte en la selecció de les entitats, empreses i organitzacions amb qui mantenim col·laboracions.

Garantim el compliment de tots els requisits i reglamentacions legals en les activitats que desenvolupem

Complim amb les normatives vigents en cadascun dels projectes i serveis que realitzem.

Respectem, protegim i millorem el Medi Ambient com a objectiu bàsic en la gestió i desenvolupament de les nostres activitats.

Garantim unes bones pràctiques en matèria mediambiental als nostres projectes i activitats

Maximitzem la rendibilitat social de les activitats i els serveis prestats

Fem compatible el seu desenvolupament amb la conservació i millora del medi ambient, de forma que les accions d’avui no comprometin la qualitat de vida de les generacions futures, fomentant així el desenvolupament sostenible.

És per això que impulsem el model 9R’s:

1. REPENSAR

2. REDISSENYAR

3. REFABRICAR

4. REPARAR

5. REDISTRIBUIR

6. REDUIR

7. REUTILITZAR

8. RECICLAR

9. RECUPERAR