Can Font és un servei d’acolliment residencial especialitzat per a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que, pel trastorn de conducta que pateixen, requereixen suport extens.