La Fundació Astres ha rebut la subvenció Next Generation de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’implementar millores energètiques a la Residència Can Font situada a Llorà, Girona.