Participació i Governança

Model de Governança

Fundació Astres som una entitat independent i tenim autonomia organitzativa independent de l’administració pública o d’una empresa amb ànim de lucre: Treballem per a la justícia social i la igualtat d’oportunitats per a tothom.

Formem part de Plataforma Educativa i destinem els romanents a assolir la nostra finalitat social.
Comptem amb un sistema de governança inclusiva.

ÒRGANS DE GOVERN

La Fundació Astres està regida per un Patronat format per professionals de l’àmbit de l’atenció a persones. Aquest patronat delega en una Gerència la gestió diària dels diferents projectes i serveis que desenvolupem. Compta per fer-ho amb la figura d’una Cap d’Administració i Finances i diferents Coordinacions Tècniques distribuïdes pel territori.

Fundació Astres s’integra dins Plataforma Educativa. La Direcció General del grup exerceix la Direcció General de la Fundació en termes estratègics i transversals. Per fer-ho disposa d’un equip estructurat en Direcccions de Departament que ofereixen un suport a la Gerència per al compliment de la missió i objectius de l’entitat així com per tots els requeriments i obligacions existents.

Aquest sistema ens facilita un model governança transversal, orientat el bé comú i socialment responsable.

ÒRGANS DE GESTIÓ

  • Departament de Recursos Humans i Salut i Seguretat laboral.
  • Departament Tècnic, Qualitat i RSC.
  • Departament de Digitalització, Tic i Comunicació.
  • Departament de Finances i Recerca.
  • Departament de Cooperació, Voluntariat i Participació.
  • Departament Jurídic.
  • Departament d’Internacionalització.
w

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comissió d’Ètica.

Comissió d’Igualtat.

Grup motor de Participació.

Voluntariat.

SINÈRGIES

Actuem complementàriament i col•laborativament per optimitzar recursos, aprofitar l’expertesa i créixer en innovació social per millorar la qualitat de vida de les persones.

Dispositius participatius del grup d’entitats Plataforma Educativa

Voluntariat

Grup Motor Participació

Comissió Ètica

Igualtat

Publicacions d’interès

Eixos d’Identitat. Codi Ètic
Eixos Identitat #1: Codi Ètic
Eixos d’Identitat. Codi Ètic
Eixos Identitat #6: Guia Participació
Eixos d’Identitat. Codi Ètic
Eixos Identitat #9: Bases Pla d’Igualtat
Eixos d’Identitat. Codi Ètic
Eixos Identitat #12: Pla de voluntariat