Drets humans i socials

Fomentem una cultura organitzativa, democràtica i transversal treballant per una igualtat real i posicionant els valors com a part de la seva identitat. Aquests valors neixen de la Declaració Universal dels Drets Humans de les nacions unides.

Aquests valors comuns a una gran diversitat de cultures tenen força suficient per a ser impregnar l’acció social que desenvolupem, atenent i ajudant a créixer a infància, joventut, persones amb discapacitat i altres persones en situació d’exclusió social perquè esdevinguin responsables, lliures, participatives i autònomes a la societat en què vivim.

Inclusió social

Cultura inclusiva

Vida independent

Participació activa

Inserció social

Respecte a les persones

Inserció laboral

Protecció i garantia de DDHH

Educació

Igualtat i no discriminació

Des de les entitats de Plataforma Educativa, no s’acceptarà ni es permetrà cap discriminació per raó d’origen nacional, social o ètnic, gènere, llengua, religió, opinió, orientació sexual, edat o altra condició.
Es rebutjarà i es perseguirà qualsevol acte, omissió o manifestació, física o psíquica, per qualsevol mitjà que comprometi la integritat psicològica, física o moral, de qualsevol persona, així com les manifestacions d’assetjament físic o psíquic, moral o d’abús d’autoritat, així com qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn intimidatori o ofensiu amb els drets de les persones. L’objectiu d’incorporar aquesta perspectiva és buscar estratègies per promoure canvis socials i evitar qualsevol tipus de discriminació, fent especial èmfasi a les de gènere.