Acció Residencial

Són recursos de tipus residencial i assistencial adreçats a persones amb discapacitat i/o malaltia mental.