Serveis Productius

Aquests serveis es desenvolupen a través dels Centres Especials de treball (CET) on l’objectiu és productiu però la seva funció és social. Tenen com a missió, generar llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual oferint-los un lloc efectiu de feina i projecció professional per a la millora de l’ocupabilitat, i inserció al mercat de treball.

El nostre centres s’han especialitzat en activitats sostenibles, ecològiques i de residu zero, en els quals es posa en valor el territori i es treballa per a protegir el fràgil equilibri mediambiental, millorant l’ocupabilitat de les persones que atenem mitjançant línies de treball d’alt valor afegit, que permeten treballar amb col·lectius d’una gran diversitat, oferint un ampli ventall d’activitats pensades per donar resposta a les inquietuds i anhels. Es promou la capacitació laboral, mitjançant una metodologia de treball basada en el disseny de seccions i la distribució dels peons en diferents equips de treball (brigades), el nombre de membres dels quals, varia en funció de la tasca a desenvolupar.

  • Projectes d’orientació i inserció laboral 41% 41%
  • Projectes de formació ocupacional i professional 27% 27%
  • Projectes de formació ocupacional i Projectes d’Educació en el Lleure 7% 7%
  • Projectes de mediació comunitària 1% 1%
  • Projectes d’emprenedoria i autoocupació 5% 5%
  • Projecte de Noves Oportunitats per a joves 17% 17%

Catàleg d’actuacions

Orientació i inserció laboral

Secció manipulats: definició més i millor el servei + què treballa.

Actualment treballem amb les següents empreses:

  • Laboratoris Hipra – espongetes.

Orientació i inserció laboral

Secció manipulats: definició més i millor el servei + què treballa.

Actualment treballem amb les següents empreses:

  • Laboratoris Hipra – espongetes.

Orientació i inserció laboral

Secció manipulats: definició més i millor el servei + què treballa.

Actualment treballem amb les següents empreses:

  • Laboratoris Hipra – espongetes.

Orientació i inserció laboral

Secció manipulats: definició més i millor el servei + què treballa.

Actualment treballem amb les següents empreses:

  • Laboratoris Hipra – espongetes.