Manifest per una ciutat inclusiva

09/04/2024 | Fundació Astres

[11:44] Paula Farres I Rubi

L’Ajuntament de Girona i un grup promotor estratègic liderat per la fundació Support-Girona han engegat un projecte transversal per esdevenir una ciutat inclusiva i promotora de la vida independent en comunitat, que comptarà també amb la col·laboració de la Universitat de Girona (UdG).

El consistori ha presentat un manifest, amb el qual Astres ha participat en la seva elaboració, en què es recullen els compromisos que el consistori impulsarà.

Amb aquest acte, Girona s’ha convertit en la primera ciutat del conjunt de Catalunya que subscriu aquesta declaració institucional amb la intenció de treballar per crear espais de governança interadministrativa amb entitats i agents clau, i per impulsar actuacions i serveis d’experiència pilot innovadores.

Alhora, es treballarà per garantir la participació política i pública, i també la participació en la vida cultural, artística, recreativa, d’esplai i esportiva. També es duran a terme campanyes de sensibilització per fomentar actituds receptives i positives respecte als drets de totes les persones, i es promourà la formació dels i de les professionals i el personal propi de l’Ajuntament sobre els drets humans.

També, es promouran i s’establiran aliances de proximitat i marcs de cooperació internacional amb altres municipis i ens locals, per tal de compartir coneixements i experiències en la realització efectiva del dret a viure de forma independent a la comunitat i amb el propòsit de crear ciutats més accessibles, acollidores i inclusives per a totes les persones.

Més informació a: https://web.girona.cat/noticies?id=12052753