Obres al nou Centre Ocupacional a Falset

01/03/2024 | Fundació Astres

La Fundació Astres ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona amb l’objectiu d’implementar les obres de reforma i adequació del nou Centre Ocupacional situat a Falset.

L’adquisició d’aquest fons ha anat destinat a:

– Desmuntatge i enderroc
– Execució de les divisòries per la nova distribució de l’espai
– Forjat, escala i terrassa exterior
– Millora dels desaigües, fontaneria i xarxa elèctrica
– Execució de la climatització.